Generationsskifte- og konfliktmægling!

Søger du efter konfliktmægling i øjenhøjde, hvor du og I laver en personlig fremtids-kontrakt?

Generationsskifte eller individuel konfliktmæglingsforløb ud fra din og jeres problemstilling – helt diskret!

Længes du efter at få løst en konflikt imellem dig og andre, fordi det er vigtigt for alle parter at genoprette jeres personlig relation til hinanden?

Sådan du kan beskytte dig selv og fremtidssikre enten virksomheden eller genopbygge jeres relation?

Eller forhindre temaer at generationsskiftet sker med værdigheden i behold?

Eller søger du og andre efter redskaber, sådan at du og I kan komme videre efter for meget uro og tummel?

Vil du rydde op i historier der følger med på trods flere forsøg på at løse et problem imellem jer?

Ønsker du sammen med én til tre andre, at rydde ud i uhensigtsmæssige oplevelser eller temaer?

Måske er du ægtefælle og oplever at et generationsskifte skaber for mange problemstillinger, fordi den følelsesmæssige side af familie-temaerne ikke er blevet løst?

Vil du have fornuftige redskaber til at kunne håndtere kommunikative uoverensstemmelser i fremtiden?

Eller har du og I haft en stridigheder, der bliver ved med at forfølge jer i jeres relation?

Jeg ved at der er mange konflikter imellem mennesker lige nu!

Det gør det bestemt ikke mindre aktuelt, at opbygge holdbare fællesskaber i fremtiden..

Er du ægtefælle/partner, direktør, ejerleder eller søskende?

Vil du beskytte dig selv og dit firma, eller familien?

Vil du kunne gøre en forskel for dit firma og dine relationer?

Vil du afværge:

 • dårlige oplevelser, eller problemer i en familievirksomhed?
 • at ævl og kævl bliver til uoprettelige konflikter imellem dig og dine relationer?
 • din nærmeste beskyttes for mere tummel og ballade?
 • at du bliver overbebyrdet?
 • at konflikterne kommer til at overskygge virkelysten eller produktiviteten i jeres virksomhed?
 • endnu flere problemer, der lige nu ligger skjult imellem jer?

Eller vil du spare dig selv og andre for:

 • at små ting udvikler sig til endnu større problemer?
 • en oplevelse af at du eller i har fejlet, ikke magter at gennemføre jeres planerr?
 • at opleve sig selv som usikker på fremtiden og hvordan det I står i får en positiv udvikling?
 • at du eller I kommer til at spænde ben for dig selv, eller jer selv gang på gang?
 • at opleve du eller I at I hænger nogle uhensigtsmæssige mønstre?
 • en følelse af at fundamentet for jeres relation smuldre?

Opbyg dit og jeres personlige fundament med et systematisk individuelt forløb!

‘Nærværende venlig hjælp af en professionel Organisations Relations System Coach, der anvender praktiske programmer udviklet på forskning, og med en menneskelig vinkel!’

Eksempler!

Eksempler på hjælp fra konflikthåndteringstimer:

 • Få dit og jeres samarbejde til at fungere igen!
 • Hvordan kan vi opbygge tilliden imellem os!
 • Få redskaber til at tackle og reparere på de konflikter der har været!
 • Hvordan kommer jeg og vi til at blive mere trygge i relationen, og skabe fremdrift?
 • Få redskaber til at skabe et ‘VI’!
 • Hvordan opbygger jeg og vi relationen og sætter nye rammer op for vores relation!
 • Forebygge eller reparere på problemer, der ikke bliver mindre af at vi også er i familie med hinanden!
 • At få redskaber til at forebygge problemer som pres fra andre, eller forvirring over forskellige syn på temaer!
 • Få nye perspektiver på, hvordan tvivl eller konflikter påvirker familien eller relationen og på, hvad der kan skabe et solidt fundament igen!
 • At få redskaber til at opbygge jeres relation igen og giv slip på magtesløsheden!

Konflikthåndterings og relations-samtaler har en varighed på 2 timer af gangen!

Mange gange kan et generationsskifte give hovedbrud, tummel, eller har du et andet problem?

Jeg tilbyder konflikthåndteringsforløb til relationer og familie medlemmer, men kan også facilitere en konfliktløsende samtale eller opklarende samtale med en kontrakt på hvordan I vil have det med hinanden. i fremtiden, hvis det ønskes.

Der kan være mange årsager til, der er opstået problemer.

Vi lever i en tid med store essentielle temaer og uro mange steder!

Teammedlemmer der har svært ved at samarbejde, ledelsesroller der måske ikke er tydelige, familie generationsskifter og et arbejdsmarked hvor vi ikke blot kan skifte ud og tro at alt bliver løst ved udskiftning !

Mistrivsel, konflikter, usagte temaer giveruholdbare problemstillinger og bøvl i firmaet eller i familien/relationen, eller er der et andet helt generelt problemer?

Jeg tilbyder holdbare online eller personlig konflikthåndterirngsforløb.

Oplever du at andre trækker sig og ikke ønsker at løse et problem eller din hjælp, selvom du kan mærke at der virkelig er brug for der bliver italesat måske flere problemstillinger for at du og I kan komme videre på en holdbar måde!

Har du og I brug for at blive til et hold med samme mål for fremtiden?

Vil du gerne være bedre til at skabe loyalitet imellem jer?

Bliver du og I ofte uvenner, eller er stilheden larmende ?

Synes du at du har prøvet alt, og alt hvad der er kommet ud af det, er endnu mere tummel og ballade!

Hvis du og I ønsker hjælp, så skriv til mig og book en afklarende samtale her!

De her forløb er ikke for alle!

Det kan også være andre familie-temaer, der er kommet til at fylde eksempelvis:

 • du eller I har mistet et familiemedlem eller en ledelsesperson er trådt ud og I har svært ved at komme konstruktivt videre?
 • der er opstået en konflikt der er gået i hårdknude?
 • at du som virksomhedsejer ønsker et generationsskifte og at generationsskiftet, skal have styr på underliggende problemstillinger på en ordentlig måde?

Forløbene kræver at du er klar til at arbejde grundigt med dig selv,  sammen med de øvrige!

Timeprisen for konflikthåndteringshjælp: 1.400,- kr. disse sessioner er altid af 2 timers varighed

Klippekort på 6 timers hjælp koster: 7.800,- kr.

Klippekort på 10 timers hjælp koster: 12.500,- kr.

Klippekort på 20 timers hjælp koster:  24.000,- kr.

Jeg kombinere min hjælp til dig og jer ud fra en kort beskrivelse fra det der er jeres problemstilling, og det som I ønsker at få repareret på.

Det er klart at 2 times mentorforløb ikke rækker ret langt, hvis det er noget der er gået helt i hårdknude i mellem jer.

Store konflikter kræver god tid til at genopbygge tilliden imellem jer igen!

Én ting står helt klart, hvis du ønsker mine relationsforløb bliver du nødt til at være forberedt på, at du kommer til at arbejde med dig selv, at det kræver gedigen og grundig træning, derhjemme imellem konflikthåndteringstimerne, sådan at du og I bruger de redskaber vi i fællesskab er nået frem til er det I skal arbejde på til næste session!

Eventuelt kan timerne afvikles. online, hvis alle er indstillet på det.

Ved generationsskifte max. 3 deltagere.

Møder og sessioner afholdes efter aftale i Skive.

Skriv til mig lige her!

NB! Ring til en uforpligtende snak på 3027 3400 eller indtal en besked, hvis jeg er optaget, så vender jeg tilbage!

Eller ønsker du hjælp helt specifik til dit parforhold?

Parterapi | Konfliktsmægling | Kommunkationsudvikling i Skive!

___________________________________

Jeg er Helle Christine Egholm. Jeg er Familiementor og Autoriseret Ergoterapeut.

Derudover er jeg Certificeret Relations System Coach uddannet. 

Mine uddannelser gør mig i stand til at udtænke kreative løsninger til at mestre hverdagen.

Jeg har mere end 25 års erfaringer fra institutionsverdenen.

Redskaber til konfliktnedtrapning og relationsopbygning, der bygger på Positive Power Processer™